top of page

Şirketler için Karbon Ayakizi Azaltma Stratejileriİklim değişikliği konusunda rotamızı değiştirmek için çok geç değil. Bununla birlikte, Paris Anlaşması tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir gezegen sağlamak amacıyla, ekonomimizi karbondan arındırmak için agresif adımlar atmamız gerekiyor.

Basitçe söylemek gerekirse dekarbonizasyon, karbon emisyonlarının azaltılması veya sıfırlanması anlamına gelir. İş bağlamında, dekarbonizasyon, kurumsal operasyonlardan ve değer zincirlerinden kaynaklanan emisyonları azaltma sürecini ifade eder. Bu makalede şirketlerin karbondan arındırmak için kullanabilecekleri araçlardan veya girişimlerden, bu karbondan arındırma araçlarını uygulamanın ticari avantajlarından ve etkili bir karbondan arındırma stratejisinin nasıl oluşturulup uygulanacağından bahsedeceğiz.

Karbon Ayak izini Azaltma Stratejileri nelerdir?

Karbon ayak izini azaltma stratejileri, kuruluşların emisyonları azaltmak ve iklim hedeflerine ulaşmak için kullandıkları araçlar ve mekanizmalardır.

Bazı karbon ayak izini azaltma stratejileri evrensel olarak tüm sektörler için geçerli olsa da her endüstri kendi ilgili araçlarına ve yaklaşımlarına özgüdür.

Örneğin finansal hizmetlerde tipik bir karbondan arındırma stratejisi, düşük karbonlu şirketlere ve teknolojilere yatırım yapmak, yenilenebilir enerji projelerini finanse etmek, karbon emisyonlarını dengelemek ve yatırım kararlarına çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerini dahil etmek gibi önlemleri içerebilir.

Buna karşılık, imalat ve perakende sektörleri karbondan arındırma stratejilerini genellikle enerji kullanımına odaklayabilir. Enerji israfını azaltmak ve fosil yakıtlardan rüzgâr ve güneş gibi temiz enerji kaynaklarına geçmek, emisyonları hızla azaltabilir. Bu kategorideki diğer kaldıraçlar arasında düşük karbonlu üretim süreçlerinin benimsenmesi, tedarikçilerden azaltma hedefleri ile malzeme satın alınması ve ürünleri için sürdürülebilir kullanım ömrü sonu uygulamalarının teşvik edilmesi yer alır.

Plastik, çimento ve nakliye gibi bazı endüstrilerin karbondan arındırılması özellikle zordur. Ancak son yıllarda, yenilik ve yardımcı olmayı vaat eden çözümlerde bir artış yaşandı. Enerji Geçiş Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre, yalnızca mevcut teknolojilerle bile, azaltılması zor olan bu kategoriler yüzyılın ortasına kadar karbondan arındırılabilir.

Farklı işletme türleri için farklı yaklaşımlar daha etkilidir. Karbon nötrlüğüne veya net sıfır emisyona ulaşmak için bir stratejiye başlamadan önce ister finans, ister enerji, inşaat, ulaşım veya imalat olsun, her sektörde mevcut olan farklı karbondan arındırabilecekleri stratejik noktaları anlamak önemlidir.

Aynı endüstri içinde bile, her şirket kendi benzersiz karbon ayak izini azaltma stratejilerine ihtiyaç duyacaktır. İşletmelerin kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış planlara ve girişimlere ihtiyacı vardır — maalesef herkese uyan tek bir yaklaşım yoktur.

Karbon ayak izini azaltma stratejileri İşletmeler İçin Neden Önemlidir?

Emisyonları azaltmak rekabet avantajı yaratabilir.

Karbonsuzlaştırma sadece gezegen için değil aynı zamanda işletmeleri, iyi sürdürülebilirlik uygulamalarını giderek daha fazla ödüllendiren bir ekonomi ve düzenleyici ortamda gelişmeye hazırlar.

Şirketler, karbon ayak izini azaltma stratejileri uygulayarak aşağıdaki avantajlardan yararlanabilir:

 • Finansal Tasarruf. Enerji verimliliğini artırmak, atıkları azaltmak ve iş seyahatlerini azaltmak gibi iklim dostu önlemler işletme maliyetlerini kontrol altında tutabilir.

 • Rekabet avantajı. Görünür emisyon azaltımları, işletmeleri rakiplerinden ayırır. Karbon ayak izi azaltma stratejilerinin uygulanması ürününüzü farklılaştırmanıza, tüketici talebine yanıt vermenize, markanızı geliştirmenize, yetenek alımını artırmanıza ve nihayetinde pazar değerini artırmanıza yardımcı olabilir.

 • Paydaş Memnuniyeti. Giderek daha fazla yatırımcı, işletmelerin emisyonları azaltmak ve iklimle ilgili finansal riskleri yönetmek için neler yaptığını bilmek istiyor. 2021 EY Küresel Kurumsal Yatırımcı Anketi'nde , yanıt verenlerin %86'sı, agresif karbon azaltma programları olan şirketlere fon sağlamanın stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

 • Geliştirilmiş Marka İtibarı. Tüketiciler, kurumsal iklim eylemine daha fazla dikkat ediyor. Karbondan arındırma için kararlı, ulaşılabilir ve agresif adımlar içeren bir plan, müşteri güveni ve sadakati oluşturmaya yardımcı olur ve bir kuruluşun duruşunugeliştirir.


Etkili Bir Karbon Ayak İzi Azaltma Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Kararlı adımlar ve doğru finansman iklim hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Küresel ankete göre kuruluşların %96'sı üç emisyon kapsamından en az birinde azaltma hedefleri belirledi. Yine de son beş yılda, bu şirketlerin yalnızca %11'i emisyon azaltma hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi. İklim planınızın anlamlı sonuçlar verdiğinden emin olmak için atabileceğiniz birkaç adım vardır:

 1. Dekarbonizasyonun önemini anlayın. Emisyonlarını azaltma konusunda geride kalan işletmeler tüketiciler, yatırımcılar ve düzenleyiciler tarafından risk altındadır. Agresif iklim eylemi, düzenlemelerin önüne geçmenize ve rekabetçi kalmanıza yardımcı olacaktır. Dekarbonizasyon için dahili desteği ne kadar çabuk toplarsanız, başarılı olma olasılığınız o kadar artar.

 2. Doğru teknolojileri ve çözümleri seçin. Karbonsuzlaştırma, özellikle değer zinciriniz boyunca kapsam 3 emisyonlarını azaltmayı içerdiğinde karmaşıktır. Karbon muhasebesi teknolojisi, şeffaflığı teşvik ederek ve hedeflerinize ve ilerlemenize güven aşılayarak veri toplama ve analizini kolaylaştırır.

 3. Karbon tasarrufu için fırsatları belirleyin. Tüm operasyonunuz ve tedarik zinciriniz genelinde emisyonları hesaplamak ve izlemek, karbon sıcak noktalarını sıfırlamanıza ve hızlı bir şekilde önemli iyileştirmeler yapmanıza olanak tanır. Örneğin, bir teknoloji şirketi, karbon verilerini inceledikten sonra, lojistiği optimize etmek ve tedarikçileri düşük karbonlu enerjiye geçmeye ikna etmek gibi nispeten basit önlemler yoluyla kapsam 3 emisyonlarını %30 oranında azaltabileceğini buldu.

 4. Akıllı emisyon azaltma hedefleri belirleyin. Hızlı ilerleme, iyi tasarlanmış hedeflere dayanır. Başarılı bir net sıfır planı, verilere dayalı, iddialı ve eyleme geçirilebilir emisyon hedefleri oluşturacaktır. Bir örnek, şirketlere sera gazı emisyonlarını Paris Anlaşması'nın hedefleri doğrultusunda azaltmak için hedefler belirlemede rehberlik etmek için işbirliğine dayalı bir çaba olan Bilime Dayalı Hedefler Girişimidir (SBTi) . Ayrıca, şirketlerin kapsam 1,2 ve 3 için uygun hedefleri belirlemesine yardımcı olmak üzere sektöre özel kılavuz yayınladı.

 5. Doğru finansman kaynaklarını belirleyin. Şirketinizin karbon ayak izini azaltmak için finansmana ihtiyaç duyması oldukça muhtemel. Doğru ve avantajlı finansman kaynaklarını belirlemek süreçteki ilerlemenizi hızlandıracak ve uygun fiyatlı finansmana erişmenizi sağlayacaktır.

 6. Bir zaman çizelgesi ve uygulama planı geliştirin. Birçok kuruluş sürdürülebilirlik taahhütlerinde bulunur, ancak bunları yerine getirmekte zorlanır. Net, gerçekçi son tarihler belirleyen ve azaltma hedeflerini desteklemek için uygun karbondan arındırma kaldıraçlarını belirleyen ayrıntılı bir karbondan arındırma yol haritası, taahhütten somut eyleme geçişe yardımcı olur.

 7. İlerlemeyi ölçün ve stratejiyi ayarlayın. Doğru veri toplama ve hesaplamalar, hangi hedeflere ulaştığınızı ve nerede yetersiz kaldığınızı kolayca görmenizi sağlayacaktır. Bu çeviklik, gelişen ekonomik ve düzenleyici ortamlara uyum sağlamanıza olanak tanır.

 8. Taktikleri sürekli gözden geçirin ve geliştirin. Düşük karbon ekonomisi, artan bir hızla ortaya çıkan yeni içgörüler ve teknolojilerle birlikte hızla gelişiyor. Karbondan arındırma planınızı düzenli olarak yeniden gözden geçirmek, eski taktikleri bir kenara atmanıza ve atılımlardan yararlanmanıza olanak tanır.

Karbon ayak izini azaltma stratejilerini uygulamadaki zorluklar (ve çözümler)

Bir emisyon azaltma planını yürütmek zor olabilir. Teknoloji ve altyapı için çalışmalar ve yatırımlar yapılması gerekir. Ekiplerin planlamak, ilerlemeyi izlemek ve yeni sistemleri sıfırdan başlatmak için zaman ayırması gerekir.

Ekiplerin karşılaştığı en yaygın engellerden biri, özellikle değer zinciri boyunca birçok veri noktasına dayanan kapsam 3 emisyonları söz konusu olduğunda, hesaplamaların ve analizlerin karmaşıklığıdır. Boston Consulting Group tarafından yapılan bir araştırma, ankete katılan şirketlerin yalnızca %9'unun emisyonları kapsamlı bir şekilde raporladığını ortaya çıkardı ve yanıt verenler ölçümlerinin hata oranını şaşırtıcı bir şekilde %30-40 olarak belirledi.

Dekarbonizasyon stratejinizi optimize etmek, zamandan tasarruf etmek ve regulasyonlara ayak uydurabildiğinizden emin olmak için aşağıdakiler çok önemlidir:

 • Karbon ayak izini azaltma stratejilerini iş modeliniz ile hizalayın. Karbon ayak izini azaltma hedeflerini, iş kararlarınıza ne kadar çabuk entegre ederseniz, o kadar mali avantaj elde edersiniz. Çeşitli özelleştirilmiş dekarbonizasyon senaryoları oluşturarak, şirketinizi rekabet, teknoloji, politika ve tüketici tercihlerindeki değişikliklere uyum sağlamaya hazırlayacaksınız.

 • Gelişmekte olan iklim teknolojilerinden yararlanın. Dijital araçlar ve altyapı, karbon muhasebesi ve planlamasını basitleştirerek karmaşıklığı ve kaynak yoğunluğunu azaltabilir ve böylece süreçleri hızlandırabilir.

 • Paydaşları erkenden dahil edin. Net sıfır emisyona ulaşma yolculuğunuzu hızlandırmak için yatırımcılardan ve personelden destek alın. Kurumsal liderler, karbondan arındırma durumunu etkili bir şekilde dile getirmeli ve sürdürülebilirlik çabalarını sahiplenmeli.

 • Düzenleyici çevikliği hedefleyin. Güvenilir, merkezi bir raporlama sistemi, özellikle çok uluslu bir düzeyde faaliyet gösteriyorsanız önemli olan farklı raporlama gereksinimlerini yönetmenize olanak tanır.

 • İklim odaklı ortaklıklar kurun. STK'lar, tedarikçiler ve endüstri emsalleriyle güçlerinizi birleştirerek ortak darboğazları daha verimli bir şekilde aşabilir, şirketinizi bir lider olarak konumlandırabilir ve daha büyük kolektif iklim etkisi yaratabilirsiniz.

 • İlerlemenizi verilerle gösterin. Bir şirketin iklim taahhütlerine karşı kaydettiği ilerlemeyi takip etme söz konusu olduğunda, paydaşlar giderek daha bilgili (ve şüpheci) hale geliyor. Güven oluşturmak ve verimli azaltmaları kolaylaştırmak için, verileri toplamak ve analiz etmek için güvenilir bir sisteme ihtiyacınız var.


427 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page