top of page

Alman Tedarik Zinciri Yasası — İşletmelerin Bilmesi Gerekenler

Tedarik Zincirlerinde Kurumsal Durum Tespiti Yükümlülüklerine İlişkin Kanun 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girdi. Almanya'da faaliyet gösteren bir şirketseniz bilmeniz gerekenleri sizin için hazırladık.
ℹ️ Tedarik Zincirlerinde Kurumsal Durum Tespiti Yükümlülükleri Yasası (Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten) Temmuz 2021'de yayınlandı ve Alman şirketlerinin küresel tedarik zincirlerinde insan haklarına ve çevreye saygı göstermesini gerektiren ilk yasadır.


Tedarik Zinciri Yasasının temel amacı nedir?

Kanunun temel amacı, insan hakları, çevresel riskler ve ihlallere özel bir odaklanma ile sorumlu ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi için gereklilikleri tanımlamaktır. Kanun, BM Yol Gösterici İlkelerine dayanmaktadır ve İş Dünyası ve İnsan Hakları Ulusal Eylem Planları ile uyumludur. Gelecekteki Avrupa çapındaki düzenlemeler için bir ölçüt oluşturması muhtemeldir.

Temel unsurlar nelerdir?

Tedarik Zinciri Yasasının merkezinde yer alan durum tespiti yükümlülükleri, uluslararası kabul görmüş on bir İnsan Hakları sözleşmesinden türetilmiştir. Aşağıdakilerin yasaklanmasını içerirler:

 1. Çevresel bozulma

 2. Cıva katkılı ürünlerin üretimi

 3. Bazı tehlikeli atıkların ithalat ve ihracatı

 4. Insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere insanların zorla çalıştırılarak çalıştırılması

 5. Her türlü kölelik ve diğer baskı biçimleri

 6. Işgücü koruma yükümlülüklerine uyulmaması

 7. Ayrımcılık

 8. Maaş politikası

 9. Sendika kurma hakkı

<aside> ⚙️ Durum tespiti yükümlülüklerinin yalnızca kendi işletmeniz için değil, aynı zamanda tedarikçilerin (hem doğrudan hem de dolaylı) operasyonları için de geçerli olduğunu not etmek önemlidir.

</aside>

Hangi sirketler icin gecerli?

Kanun, ana iş yeri veya idari merkezi Almanya'da bulunan şirketler ve Almanya'da şubeleri bulunan uluslararası işletmeler için geçerlidir.

Ocak 2023 itibariyle, yalnızca Almanya'da 3.000 veya daha fazla çalışanı olan veya yurt dışında bir Alman sözleşmesi bulunan şirketler için geçerli olacaktır. Ancak Ocak 2024'ten itibaren kapsamını bu kategorideki 1.000 veya daha fazla çalışanı olan işletmeleri kapsayacak şekilde genişletecek.

Nasıl uymalısınız?

Yukarıdaki kategorilerden birine uyuyorsanız, uymak için yapmanız gerekenler:

 1. Tedarik zincirinizin tamamını kapsayan bir risk yönetim sistemi ve insan hakları etki değerlendirmesi oluşturun.

 2. Uyumluluk için sorumluluklar dağıtın (örneğin bir İnsan Hakları Görevlisi veya Sürdürülebilirlik Görevlisi atayarak)

 3. Bir tedarikçi davranış kuralları oluşturun

 4. Şirketinizin tüm tedarik zinciri genelinde durum tespiti yaklaşımının ana hatlarını çizin

 5. Bir şikayet prosedürü oluşturun

 6. Durum tespiti yükümlülüklerinizin herhangi bir ihlali durumunda harekete geçin

 7. Belirlenen tüm riskler hakkında rapor verin ve şirketinizin bunları azaltmak için aldığı önlemleri ekleyin.

Kanun nasıl uygulanacak?

Yasa, yükümlülüklerin yerine getirildiğinden emin olmak için iş yerlerine girme ve belgeleri inceleme yetkisine sahip olacak olan Alman Federal Ekonomik İşler ve İhracat Kontrol Ofisi tarafından uygulanacaktır. Uymayan şirketlere idari para cezası da verebilir.

Uyumsuzluk, maksimum 8 Milyon Avro değerine veya küresel cironuzun %2'sine (hangisi daha yüksekse) kadar para cezasına neden olabilir. Daha önemli para cezaları, bazı şirketleri kamu ihalelerinden mahrum bırakabilir.

Ciroya dayalı ceza sisteminin yalnızca yıllık cirosu 400 milyon Avro'dan fazla olan şirketler için geçerli olduğunu unutmayın.

Yasa nasıl uzatılabilir?

Şirketler yakında tedarik zinciri sürdürülebilirliği ile ilgili başka yükümlülüklere sahip olacak. AB Kurumsal Durum Tespiti Taslağı Direktifi nihai hale getirildiğinde, muhtemelen Tedarik Zinciri Yasasının kapsamının genişletilmesine yol açacaktır. Ormansızlaştırmadan Arındırılmış Ürünlere İlişkin Yönetmelik Taslağı gibi sektöre özel mevzuat da şu anda tamamlanma aşamasındadır.

Hazırlanmak için ne yapabilirsiniz?

Şirket stratejinizin ayrılmaz bir parçası olarak Tedarik Zinciri Yasasına bakmaya değer. Üst yönetimden satın alma ve uyum ekiplerinize kadar tüm ilgili paydaşların desteğini almanız önemlidir. Buna sahip olduğunuzda, kapsamlı bir tedarik zinciri değerlendirmesine geçebilirsiniz.

1. İlgili verileri toplayın

Mevcut tedarik zincirinizin kapsamlı bir analizini yaparak ve uyumluluk için gereken ilgili verileri toplayarak başlayın. Bu, tedarikçilerinizin tüm konumlarını, işlerinin kapsamını ve onlarla olan sözleşmenizin ayrıntılarını içermelidir.

2. Her tedarikçi için bir risk değerlendirmesi yapın

Bu değerlendirme, insan hakları ve çevreye saygı olmak üzere iki temel alana odaklanmalıdır. Birincisi için, her bir tedarikçiyi sundukları istihdam koşullarına ve personele yönelik davranışlarına göre değerlendirmelisiniz. İkincisi için, karbon ayak izlerini ve bunu azaltmak için yaptıkları eylemleri kapsamlı bir şekilde ölçmek önemlidir.

3. İnsan hakları ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin ele alınması

Risk analizinin ardından, OECD Sorumlu İş Davranışı için Durum Tespiti İlkeleri doğrultusunda, olası insan hakları veya çevre ihlallerini etkili bir şekilde ele almak için harekete geçmelisiniz.

Uyguladığınız önleyici ve iyileştirici önlemleri yıllık bazda ve şirketinizin maruz kaldığı riskte önemli bir değişiklik olduğunda, örneğin yeni bir iş edindiğinizde veya yeni bir ürüne yatırım yaptığınızda gözden geçirdiğinizden emin olun.

79 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page