top of page

Fit for 55: Şirketler için en önemli olan ne?Haziran 2021'de Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %55 azaltmayı hedefleyen yeni Avrupa İklim Yasası'nı kabul etti. "Fit for 55" ile Avrupa Komisyonu, bu azaltma hedeflerini gerçekleştirmek için 14 Temmuz 2022'de planını sunmuştur. Bu paket mevcut sekiz farklı yasayı güçlendirerek ve iklim, enerji ve yakıtlar, ulaşım, binalar, arazi kullanımı ve ormanlar gibi farklı alanlarda beş yeni girişimle genişletilmiştir.


Emisyon Ticaret Sistemi'nin Genişletilmesi

Bu paketin önemli bir bileşeni, Emisyon Ticaret Sistemi'ndeki (ETS) başarıları güçlendirmek ve yeni sektörlere uygulamak üzerine inşa edilmiştir.

  • ETS, sanayi ve enerji sektörlerindeki sera gazı emisyonlarını azaltmak için bir AB aracıdır ve şu anda AB'deki emisyonların yaklaşık %40'ını kapsamaktadır.

  • Komisyon, karbon fiyatlandırmasının ulaşım sektöründeki rolünü güçlendirmek için, 2023 ile 2025 arasında denizcilik sektörüne yönelik mevcut EU ETS'yi kademeli olarak genişletmeyi önermektedir.

  • Havacılık operatörlerinden de daha büyük çaba gerekeceği için, Komisyon şu anda havacılık sektörüne ücretsiz emisyon tahsisatlarını aşamalı olarak azaltmayı önermektedir.

  • Ayrıca, 2026'dan itibaren yol taşımacılığı ve binalar için ayrı bir emisyon ticaret sistemi önerilmektedir. Yol taşımacılığı ve binalarda kullanılan fosil yakıtlar, emisyonların ve kirliliğin önemli kaynaklarıdır.

  • Bu önlemler, denizcilik ve havacılık yakıtlarına vergi getirilmesi, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçların neredeyse tamamen ortadan kaldırılması ve bina ısıtma ve yalıtımından kaynaklanan emisyonlara yeni vergiler getirilmesini içermektedir.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasında Son Durum

  • Eğer uluslararası ortaklar Avrupa Birliği ile aynı düzeyde bir hedef paylaşmazlarsa, düşük emisyon azaltma hedefine sahip diğer ülkelere üretim aktarımı yoluyla "karbon sızıntısı" riski bulunmaktadır.

  • Bu riski önlemek için Avrupa Komisyonu, karbon içeriğine dayalı olarak sınırlı sayıda yüksek kirlilik içeren ürün ithalatına bir fiyat koymayı öneren bir Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması önermektedir.

  • Mevzuat kapsamında şirketler, Avrupa piyasaları tarafından ödenen fiyatları yansıtan karbon kredilerini satın almak zorunda kalacaklardır.

46 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page